Oxymoron I
Oxymoron I

Alexis Zambrano & Aldo Chaparro | Oil on Canvas

oxymoron_full_view.jpg
Oxymoron II
Oxymoron II

Alexis Zambrano & Aldo Chaparro | Oil on Canvas